งานราชการ

กรมราชทัณฑ์เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 165 อัตรา-JOBTHAI

ธันวาคม 19th, 2018

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 165 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 18 มกราคม 2562 ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรร...

อ่านต่อ

เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2561 ก่อนสิ้นปีนี้ 8,164 อัตรา -JOBTHAI

กันยายน 21st, 2018

ข่าวการเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด วันที่ 11 กันยายน 2561 ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา ได้ LIVE ผ่าน FACEBOOK เกี่ยวกับการจะเปิดสอบท้องถิ่นรอบล่าสุดที่จะเปิดสอบปลายปีนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ การประชุม ก.กลาง...

อ่านต่อ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา

มิถุนายน 7th, 2018

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 มิถุนายน 2561 ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลื...

อ่านต่อ

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 24 อัตรา

มิถุนายน 7th, 2018

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 24 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 28 มิถุนายน 2561 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต...

อ่านต่อ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 4 อัตรา

มิถุนายน 7th, 2018

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 25 มิถุนายน 2561 ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่...

อ่านต่อ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา

มิถุนายน 7th, 2018

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2561 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น...

อ่านต่อ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา

มิถุนายน 7th, 2018

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มิถุนายน 2561 ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคล...

อ่านต่อ

กรมช่างอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 20 อัตรา

มิถุนายน 7th, 2018

กรมช่างอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 มิถุนายน 2561 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมช่างอากาศ เร...

อ่านต่อ

กรมชลประทาน เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา

พฤษภาคม 26th, 2018

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 มิถุนายน 2561 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับร...

อ่านต่อ

กรมควบคุมโรคเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา

พฤษภาคม 26th, 2018

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2561 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ...

อ่านต่อ

กองพลทหารราบที่ 4 เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 49 อัตรา

พฤษภาคม 26th, 2018

กองพลทหารราบที่ 4 เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 49 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับร...

อ่านต่อ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 695 อัตรา

พฤษภาคม 26th, 2018

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 695 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2561 ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่...

อ่านต่อ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา

พฤษภาคม 24th, 2018

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 พฤษภาคม 2561 ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครสอบแ...

อ่านต่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 68 อัตรา

พฤษภาคม 24th, 2018

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 68 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่...

อ่านต่อ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 65 อัตรา

พฤษภาคม 24th, 2018

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 65 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2561 ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบ...

อ่านต่อ

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 171 อัตรา

พฤษภาคม 24th, 2018

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 171 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 พฤษภาคม 2561 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการส...

อ่านต่อ

กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา

พฤษภาคม 24th, 2018

กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือ...

อ่านต่อ

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา

พฤษภาคม 24th, 2018

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2561 ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพน...

อ่านต่อ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา

พฤษภาคม 24th, 2018

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2561 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน...

อ่านต่อ

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้าง 40 อัตรา

พฤษภาคม 24th, 2018

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้าง จำนวน 40 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ และสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2561 ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เ...

อ่านต่อ